Polsko-niemiecko-ukraiński projekt „The Nexus of DECISION 2023“

W dniach od 10 do 15 lutego 2023 roku 15 niemieckich, ukraińskich i polskich uczestniczek i uczestników programu rezydencyjnego „The Nexus of Decision” dyskutowało o percepcji rosyjskiego ataku na Ukrainę. Projekt, zainicjowany przez kuratorkę Katerynę Tarabukinę, Instytut Pileckiego i Vitsche e. V., został zrealizowany we współpracy z Fundacją Genshagen.

© Stiftung Genshagen | Elena Grozy

godzina

10 lutego - 16 lutego 2023

Projekt poświęcony był historycznym, politycznym i kulturowym korzeniom trzech państw: Ukrainy, Polski i Niemiec oraz ich spojrzeniom na Europę. Uczestniczki i uczestnicy poświęcili się tym kwestiom podczas serii wykładów, warsztatów, wizyt w muzeach i zwiedzania miasta.

Rosyjska wojna przeciw Ukrainie wystawiła na próbę rozumienie wspólnych wartości, ujawniła różnice i skonfrontowała nas z pytaniami, co oznaczają dla nas bezpieczeństwo, wolność i solidarność. Celem programu było zgłebianie indywidualnych korzeni tego, jak myślimy o Europie oraz stworzenie przestrzeni do dialogu, wymiany poglądów i współpracy. Jakie czynniki wpłynęły na nasze postrzeganie 24.02.2022, jakie działania podjęte zostały po ataku i jakie wnioski można wyciągnąć? 

W kontekście zaproponowanych tematów przedstawicielki i przedstawiciele nauk politycznych, historii, sztuki, dziennikarstwa i działalności wydawniczej podjęli wielowarstwowy dyskurs. Omawiano i analizowano między innymi historycznie uwarunkowane rozumienie wolności w trzech krajach, historię pacyfizmu w Niemczech, idee pokoju, kwestię dekolonizacji, genezę wojny i jej rozumienie jako „wydarzenia“ jednostkowego i jako procesu, a także rolę sztuki ukraińskiej i jej zawłaszczenie przez Rosję.

Wieczorem 15 lutego 2023 r. w Instytucie Pileckiego odbyła się podsumowująca dyskusja, podczas której uczestnicy projektu zaprezentowali i podzielili się z publicznością wynikami swojej intensywnej, kilkudniowej pracy.

Program znajdziecie Państwo tutaj.

Organizatorzy: Institut Pileckiego https://berlin.instytutpileckiego.pl/de; Vitsche e. V. https://vitsche.org/en/; Stiftung Genshagen https://www.stiftung-genshagen.de/

Wsparcie: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej https://fwpn.org.pl/; Auswärtiges Amt https://www.auswaertiges-amt.de/de

Kuratorka: Kataryna Tarabukina

Partnerzy: Institut Pileckiego; Vitsche e. V.

Instytucje finansujące: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej; Auswärtiges Amt

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49