11 Forum Dialogu Niemiecko-Francuskiego w Genshagen

Na Wschodzie coś nowego: perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej

W dniach 8 i 9 czerwca 2023 r. Fundacja Genshagen organizuje jedenaste Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego w Genshagen zatytułowane „Na Wschodzie coś nowego: perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej”.

godzina

8. czerwca 2023 - 9. czerwca 2023

miejsce

Pałac Genshagen

osoba do kontaktu

Marie Augère

Telefon

+49-3378-8059-36

osoba do kontaktu

Oliver Maier

Telefon

+49-3378-8059-18

osoba do kontaktu

Thomas Goujat-Gouttequillet

Telefon

+49-3378-8059-96

osoba do kontaktu

Guillaume Ohleyer

Telefon

+ 49-3378-8059-37

W dniach 8 i 9 czerwca 2023 r. po raz jedenasty odbędzie się w Genshagen Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego. Raz w roku konferencja zbiera osiemdziesięciu zaproszonych gości, wysokiej rangi przedstawicieli środowisk gospodarki, polityki, nauki, administracji i mediów z Niemiec i Francji, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalistów stojących w połowie swojej kariery zawodowej.

Ta jedenasta edycja Forum w Genshagen poświęcona jest tematowi „Na Wschodzie coś nowego: perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej” i oferuje uczestnikom i prelegentom możliwość pracy nad następującymi zagadnieniami: Jakie są perspektywy powodzenia kolejnych etapów rozszerzenia w świetle złożonych już deklaracji i wieloaspektowości procesu integracji? Jak należy ocenić dotychczasową strategię UE i jak można ją wesprzeć? W jaki sposób Niemcy i Francja mogą w tym kontekście wywiązać się ze swojej wspólnej odpowiedzialności?

Udział wyłącznie na podstawie imiennego zaproszenia.

Partnerzy: Fondation pour l’innovation politique; Fondation Jean Jaurès; Institut français des relations internationales; Mazars; Niemiecko-Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa

Wsparcie: Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Stowarzyszenie Wspierające Fundacji Genshagen; TotalEnergies