Rezydencja dla autorek i autorów

Rezydencja dla autorek i autorów z Białorusi i Ukrainy

W sierpniu 2023 roku w Pałacu Genshagen ponownie gościć będą przez dziesięć dni autorki i autorzy z Ukrainy i Białorusi. W Genshagen będą pracowali nad swoimi tekstami literackimi.

© Gordian Heindrichs

godzina

1. sierpnia 2023 - 11. sierpnia 2023

miejsce

Pałac Genshagen

osoba do kontaktu

Charlotte Stolz

Telefon

+49-3378-8059-59

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49

Zaproszenie Fundacji Genshagen do udziału w programie rezydencyjnym skierowane jest do białoruskich oraz ukraińskich autorek i autorów. Dziesięciodniowy pobyt w Pałacu Genshagen  daje rezydentkom i rezydentom możliwość pracy w spokoju, wymiany myśli z innymi autorami i tłumaczami oraz nawiązywania nowych kontaktów. Rezydencja odbywa się równolegle do polsko-francusko-niemieckiej rezydencji tandemowej dla autorek/ autorów i tłumaczek/ tłumaczy. Fundacja Genshagen pragnie dać wszystkim uczestniczkom i uczestnikom sposobność spotkań ponad granicami oraz czas i przestrzeń do rozmów i rozbudzania wzajemnego zainteresowania literaturą krajów sąsiednich.

Partnerzy: Fundacja Pogranicze; Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Instytucje finansujące: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej