Weimar Plus Sympozjum

„Shades of Blue: Claiming Europe in the Age of Disintegration “

Podczas sympozjum około 25 przedstawicieli środowisk akademickich, mediów i polityki omówiło kluczowe wnioski z projektu badawczego dotyczącego aktualnych koncepcji Europy, który został przeprowadzony w ramach trzyletniego programu rezydencyjnego w Genshagen i którego wyniki zostaną zaprezentowane w formie publikacji książkowej w 2024 roku.
[Translate to Polnisch:]

© Stiftung Genshagen | René Arnold

 

 

 

godzina

30 listopada - 1 grudnia 2023

miejsce

Pałac Genshagen

W obliczu wielu wyzwań, przed którymi stoi obecnie Europa, pojawia się fundamentalne pytanie o zrównoważone narracje dla politycznego projektu integracji europejskiej. Przyszłościowe obrazy Europy są niezbędnym warunkiem wstępnym do powstrzymania istniejących sił odśrodkowych i otwarcia pola dla organizacji politycznej.  Dyskusje podczas sympozjum pokazały, że nie ma jednej, spójnej narracji dla Europy. Istnieją raczej bardzo różne koncepcje Europy w państwach i regionach europejskich oraz pomiędzy nimi, których zestawienie i konkurencja prowadzą do powstania konceptualnych przestrzeni możliwości, które można wykorzystać jako ramy dla procesów integracji politycznej. Europejskie narracje nie zastąpią jednak woli politycznej i odwagi do podejmowania decyzji politycznych.

Partnerzy: Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich i Międzynarodowych w Berlinie (ZOiS)

Instytucje finansujące: Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec; Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich i Międzynarodowych w Berlinie (ZOiS)

osoba do kontaktu

Stephen Bastos

Telefon

+49-3378-8059-50