Cyfrowy brainstorming w celu przygotowania warsztatu na temat współpracy transgranicznej

Podczas cyfrowego brainstormingu na temat wspó?pracy transgranicznej w dniu 10 grudnia 2020 r. eksperci z Niemiec, Francji i Polski omówili kluczowe wyzwania zwi?zane ze wspó?prac? transgraniczn?. Celem by?o wypracowanie wa?nych impulsów merytorycznych dla przygotowania koncepcji dwudniowych trójstronnych warsztatów na temat wspó?pracy transgranicznej planowanych na rok 2021.

godzina

10 grudnia 2020

Podczas cyfrowego brainstormingu na temat współpracy transgranicznej w dniu 10 grudnia 2020 r. ośmiu ekspertów z Niemiec, Francji i Polski omówiło kluczowe wyzwania związane ze współpracą transgraniczną. Celem było wypracowanie ważnych impulsów merytorycznych dla przygotowania koncepcji dwudniowych trójstronnych warsztatów na temat współpracy transgranicznej planowanych na rok 2021.

Transgraniczna współpraca regionalna stanowi centralny wymiar polityki europejskiej i jest ważnym filarem stosunków między Niemcami a ich europejskimi sąsiadami. Oprócz aspektów instytucjonalnych i prawnych, dyskusje koncentrowały się również na roli społeczeństwa obywatelskiego i doświadczeniach w kontekście kryzysu koronowirusa.

Pomimo wszystkich różnic historycznych i strukturalnych pomiędzy polsko-niemieckimi i francusko-niemieckimi regionami przygranicznymi, wiele punktów kontaktowych stało się oczywistych. W celu znalezienia odpowiedzi na aktualne wyzwania współpracy transgranicznej warto spojrzeć porównawczo na doświadczenia niemiecko-francuskie i polsko-niemieckie.

Partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN)

osoba do kontaktu

Stephen Bastos

Telefon

+49-3378-8059-50