VIII Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego w Genshagen

Forum w Genshagen jest stworzenie ram dla skutecznego dialogu na temat kluczowych tematów europejskich i międzynarodowych dotyczących przyszłości - z myślą o obecnej i przyszłej kadrze kierowniczej obu krajów. Wybór tematów opiera się na trzech kryteriach: wyraźnym odniesieniu do aktualnej sytuacji, zainteresowaniu szeroko pojętej opinii publicznej danym zagadnieniem oraz szczególnym znaczeniu poruszanych zagadnień dla polityki, społeczeństw lub gospodarki Niemiec i Francji.

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

 

godzina

13 czerwca - 14 czerwca 2019

Forum Dialogu Francusko-Niemieckiego w Genshagen jest projektem Fundacji Genshagen i francuskiego Instytutu Montaigne'a realizowanym przez obie instytucje od 2010 r. Celem Forum jest stworzenie ram dla skutecznego dialogu na temat kluczowych tematów europejskich i międzynarodowych dotyczących przyszłości - z myślą o obecnej i przyszłej kadrze kierowniczej obu krajów. Wybór tematów opiera się na trzech kryteriach: wyraźnym odniesieniu do aktualnej sytuacji, zainteresowaniu szeroko pojętej opinii publicznej danym zagadnieniem oraz szczególnym znaczeniu poruszanych zagadnień dla polityki, społeczeństw lub gospodarki Niemiec i Francji.

W 2018 roku rozwijano koncepcję forum. Od teraz skład liczącej do 100 osób w wieku od 30 do 40 lat grupy francuskich i niemieckich przedstawicieli kadry kierowniczej z obszarów polityki i administracji, gospodarki oraz nauki i mediów ustalany będzie indywidualnie przy uwzględnieniu możliwości osiągnięcia celu. W ten sposób zamierza się zapewnić odpowiedni poziom dyskusji ekspertów oraz wesprzeć sieć kontaktów decydentów z obu krajów - także tych, którzy obecnie niekoniecznie działają w kontekście francusko-niemieckim. T Tematem dorocznej konferencji będzie digitalizacja w Europie.

Partner: Instytutu Montaigne'a

Instytucja finansująca: Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

osoba do kontaktu

Marie Augère

Telefon

+49-3378-8059-36