Genshagener Papiere N° 7

Nowy początek polityki bezpieczeństwa pomiędzy Rosją a UE? Trójkąt Weimarski, Rosja i wschodni sąsiedzi UE

lipiec 2011

Niniejsza publikacja jest owocem konferencji: „UE-NATO-Rosja: dawni konkurenci na drodze do globalnego partnerstwa w zakresie polityki bezpieczeństwa". Konferencja została zorganizowana jesienią 2010 roku w Warszawie przez Fundację Genshagen oraz Fundację im. Friedricha Eberta we współpracy z Demos Europa w ramach projektu „Sieć współpracy Trójkąta Weimarskiego - europejskie rozmowy eksperckie“.