Genshagener Papier No. 30

"5 lat traktatu z Akwizgranu. Podsumowanie"

Pięć lat temu Francja i Niemcy podpisały traktat w Akwizgranie. Fundacja Genshagen powołała grupę roboczą, która badała, czy zapowiadane w traktacie innowacyjne zmiany zostały wcielone w życie. Niniejszy dokument prezentuje wyniki pracy grupy roboczej.
Genshagener Papier No. 30

„5 lat traktatu z Akwizgranu. Podsumowanie”

Pięć lat temu, 22 stycznia 2019 r., Francja i Niemcy podpisały traktat w Akwizgranie. Jego celem jest nadanie nowych impulsów stosunkom francusko-niemieckim w nawiązaniu do Traktatu Elizejskiego z 1963 r. oraz uwzględnienie zmienionej sytuacji w Europie.

W grudniu 2022 r. Fundacja Genshagen powołała grupę roboczą złożoną z dwunastu ekspertów z Francji i Niemiec, która w trakcie wieloetapowego procesu dokonała podsumowania, jak traktat wpłynął na dynamikę francusko-niemieckich stosunków i w jakim stopniu zapowiedziane w nim innowacyjne zmiany zostały wcielone w życie.

Niniejszy dokument prezentuje wyniki pracy grupy roboczej. Wynika z nich jasno, że potencjał traktatu wykorzystany został jedynie w ograniczonym stopniu. Wielu rozwiązaniom towarzyszą niedociągnięcia w realizacji, uwidoczniły się też luki w samym tekście traktatu. Jednakże w obszarze działań społeczeństwa obywatelskiego traktat oddziałał pozytywnie, wzbudzając optymistyczne nastroje. Ten nowy duch powinien zostać teraz wykorzystany na rzecz rozwoju współpracy francusko-niemieckiej.

Członkowie grupy roboczej:

Claire Demesmay jest wizytującą profesorką ds. europejskich na Uniwersytecie Kraju Saary i stowarzyszoną badaczką w Centre Marc Bloch.

Julie Hamann jest politolożką, w latach 2021-2023 pracowała w biurze francusko-niemieckiego pełnomocnika ds. kultury.

Henriette Heimbach jest politolożką na Uniwersytecie w Luksemburgu.

Eileen Keller kieruje wydziałem roboczym polityki gospodarczej przy Instytucie Francusko-Niemieckim (DFI).

Ronja Kempin pracuje w Fundacji Wiedza i Polityka jako starszy pracownik naukowy w grupie badawczej UE/Europa.

Tobias Koepf jest w Fundacji Genshagen koordynatorem projektów w dziale Dialog Europejski – o Europie politycznie.

Martin Koopmann jest dyrektorem Fundacji Genshagen.

Christian Lequesne jest profesorem politologii na Sciences Po Paris.

Sabine von Oppeln jest politolożką, byłą pracownicą naukową Wolnego Uniwersytetu w Berlinie.

Jacob Ross jest pracownikiem naukowym ds. francusko-niemieckich stosunków w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej.

Hans Stark jest profesorem niemieckiej kultury współczesnej na Uniwersytecie Sorbońskim i doradcą ds. francusko-niemieckich stosunków w Institut français des relations internationales (Ifri).

Nele Katharina Wissmann jest pełnomocniczką ds. analizy, bilateralnych i europejskich stosunków w biurze Fundacji Konrada Adenauera w Paryżu.