W końcu razem dla Europy? Francja i Niemcy po wyborach nr 3

Rosnący sceptycyzm, rozbieżne priorytety – polskie spojrzenie na francusko-niemiecką politykę europejską

W Trójkącie Weimarskim poglądy na temat przyszłego kształtu UE są bardzo rozbieżne. Polski rząd odrzuca dalszy rozwój w kierunku ponadnarodowo-federalistycznej Europy – do czego dążą Francja i Niemcy – oraz konwencję konstytucyjną, która mogłaby utorować drogę do tego celu. Jedynie w zakresie polityki rozszerzenia UE można dostrzec zbliżenie. Partie opozycyjne nie podzielają jednak linii rządu. Przyszły kurs Polski w polityce europejskiej będzie więc w dużej mierze zależał od wyniku wyborów jesienią 2023 roku.

W końcu razem dla Europy? Francja i Niemcy po wyborach nr 3

Rosnący sceptycyzm, rozbieżne priorytety – polskie spojrzenie na francusko-niemiecką politykę europejską