W końcu razem dla Europy? Francja i Niemcy po wyborach nr 4

Zatarty silnik: francusko-niemiecka polityka europejska z perspektywy Brukseli

Od początku wojny w Ukrainie stosunki francusko-niemieckie wystawiane są na próbę. Już przed wojną Berlin i Paryż miały problemy z podejmowaniem wspólnych działań, a „punkt zwrotny” w niemieckiej polityce jeszcze bardziej to utrudnia. Podczas gdy Francja stosunkowo dobrze przygotowana jest na nowe wyzwania geopolityczne, Niemcy całkowicie muszą zmienić swoje priorytety. Prowadzi to do tarć we współpracy dwustronnej, ale także w obrębie UE. Nie ma widoków na poprawę; w Brukseli „francusko-niemiecki silnik” postrzegany jest jako model przestarzały.

W końcu razem dla Europy? Francja i Niemcy po wyborach nr 4

Zatarty silnik: francusko-niemiecka polityka europejska z perspektywy Brukseli