[Translate to Polnisch:]

Archiwum dokumentów Trójkąta Weimarskiego

Inicjatywa Fundacji Genshagen
Inicjatywa Fundacji Genshagen

Od czasu powstania Trójkąta Weimarskiego w 1991 r. jako formatu dyskusji i konsultacji w zakresie polityki zagranicznej, odbyło się wiele spotkań między decydentami politycznymi z Polski, Francji i Niemiec. Dzięki portalowi Trójkąta Weimarskiego Fundacja Genshagen stworzyła publicznie dostępną przestrzeń internetową, za pomocą której zainteresowane strony mogą uzyskać kompleksowy przegląd uczestników, tematów i wyników tych spotkań.

Portal Trójkąta Weimarskiego zawiera wszystkie dostępne oficjalne dokumenty rządowe szefów państw i rządów, ministrów spraw zagranicznych i ministrów ds. europejskich w języku niemieckim, francuskim i polskim.