Jak wojna zmienia Europę?

W dniu 17 maja 2022 r. w Gdańsku we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności (ECS) odbyła się francusko-niemiecko-polska dyskusja panelowa wysokiego szczebla na temat: "Jak wojna zmienia Europę?". Zapis transmisji na żywo z tego wydarzenia jest dostępny tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=-oVHk9980_Y

godzina

17 maja 2022

W dniu 17 maja 2022 r. w Gdańsku we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności (ECS) odbyła się francusko-niemiecko-polska dyskusja panelowa wysokiego szczebla na temat: "Jak wojna zmienia Europę?"

Integracja europejska zasadza się na takich wartościach, jak wolność, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka. Dziś, po ataku Rosji na Ukrainę, Unia Europejska stoi przed największym wyzwaniem: wojną na naszym kontynencie. Po raz kolejny okazało się, że pokój i demokracja nie są dane raz na zawsze, a ich wartości i zasady powinny być chronione i pielęgnowane.

W dyskusji prowadzonej przez Basila Kerskiego (dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności) wzięli udział Knut Abraham (poseł do Bundestagu), Jean-Marc Ayrault (były premier Republiki Francuskiej, przewodniczący Stowarzyszenia Wspierającego Genshagen), Aleksandra Dulkiewicz (prezydent Gdańska), Markus Meckel (były minister spraw zagranicznych) oraz studenci Patrycja Błaszkowska i Szymon Tasiemski. Dyskutowano o potrzebie myślenia i działania w ramach Trójkąta Weimarskiego w duchu europejskim, dla zapewnienia w dłuższej perspektywie czasowej pokoju, demokracji i wartości europejskich na kontynencie.

Zapis transmisji na żywo z tego wydarzenia jest dostępny tutaj.

Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności, ECS

Instytucje finansujące: Stowarzyszenie Wspierające Fundacji Genshagen