Sąsiedztwo w Europie. Młodzieżowy projekt artystyczny i interdyscyplinarne sympozjum europejskie

Podczas tygodniowego spotkania w Pałacu Genshagen młodzi Europejczycy z siedmiu krajów stworzyli spektakl teatralno-taneczny, w którym z perspektywy artystycznej zgłębiali wyzwania, możliwości i wizje europejskiego sąsiedztwa i spójności społecznej. Spektakl został zaprezentowany publicznie i stanowił otwarcie i impuls do interdyscyplinarnego sympozjum europejskiego, które odbyło się 15 lipca 2022 roku.
[Translate to Polnisch:]

[Translate to Polnisch:]

godzina

9 lipca 2022

Podczas interdyscyplinarnego sympozjum europejskiego przybliżono różne perspektywy dotyczące aktualnych wyzwań i możliwości kształtowania sąsiedztwa w Europie: Rozpoczęło się ono spektaklem teatralno-tanecznym, który młodzi ludzie z Francji, Polski, Włoch, Bułgarii, Słowenii, Ukrainy i Niemiec przygotowali wraz z choreografką Be van Vark i reżyserką teatralną Micaelą Casalboni w tygodniu poprzedzającym sympozjum. Krótkie wykłady, warsztaty i dyskusja panelowa stanowiły okazję do wymiany i rozmów pomiędzy przedstawicielom kultury, nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Socjolog Hélène Steinmetz z Uniwersytetu w Hawrze (Francja) podkreśliła, że „stosunki sąsiedzkie wciąż odgrywają ważną rolę”. Elifcan Karacan z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie wykazał, że „asymetrie granic nadal reprodukują nierówności”. Na koniec Alberto Lasso, przedstawiciel festiwalu Suq Genova (Włochy) stwierdził, że „zawsze powinniśmy zadawać sobie pytanie, czy i jak sztuka jest w stanie pokonać dystans między ludźmi”. Sympozjum umożliwiło wielopłaszczyznową debatę na styku praktyki i teorii artystycznej, kultury i zagadnień społecznych, która połączyła młode i starsze pokolenie.

Partnerzy: Observatoire des politiques culturelles, Grenoble; MJC Roguet Saint Cyprien, Toulouse, Francja; Centrum Kultury ZAMEK, Poznań, Polska; Teatro dell’Argine, Bologna, Włochy; Internationale Elias Canetti Gesellschaft, Ruse, Bułgaria; Pionirski dom – Centre for Youth Culture, Ljubljana, Słowenia

Instytucje finansujące: Niemiecko-Francuska Współpraca Młodzieży; Fondation Hippocrène; Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego (bpb)

Dokumentacja wideo artystycznego & interdyscyplinarnego projektu „Sąsiedztwo w Europie – kształtowanie spójności“

  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

Dokumentacja wideo z zakończenia projektu „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”: W ramach artystycznego spotkania młode Europejki i młodzi Europejczycy stworzyli spektakl teatralno-taneczny, w którym z perspektywy artystycznej zgłębiali wyzwania, możliwości i wizje europejskiego sąsiedztwa i spójności społecznej. Spektakl został zaprezentowany publicznie w dniu 15 lipca 2022 r. i otworzył interdyscyplinarne europejskie sympozjum poświęcone tematowi sąsiedztwa.

W rezultacie powstaje wielowarstwowa wymiana, która łączy praktykę i teorię artystyczną, młode i starsze pokolenia, kulturę i społeczeństwo.

Rezultatem spotkania była wielopłaszczyznowa debata na styku praktyki i teorii artystycznej, kultury i zagadnień społecznych, która połączyła młode i starsze pokolenie.

Partnerzy: Observatoire des politiques culturelles, Grenoble (Francja); Centrum Kultury ZAMEK, Poznań (Polska); Teatro dell'Argine, Bolonia (Włochy); International Elias Canetti Society, Ruse (Bułgaria); Pionirski dom – Centrum Kultury Młodzieżowej, Lublana (Słowenia).

Wsparcie: Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego (bpb); Francusko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fondation Hippocrène