Rezydencja literacka z autorką Marią Martysiewicz i autorem Uładzimirem Łobačiem z Białorusi

W dniach 2 – 13 sierpnia 2021 roku gośćmi rezydencji pisarskiej w Fundacji Genshagen byli autorka Maria Martysiewicz i autor Uładzimir Łobač z Białorusi. Przez dziesięć dni pracowali nad swoimi tekstami literackimi. Wzięli także udział w dyskusji online, podczas której rozmawiali o swojej aktualnej twórczości oraz o literaturze na Białorusi.
[Translate to Polnisch:]

[Translate to Polnisch:]

godzina

2 sierpnia - 13 sierpnia 2021
  • Foto © Alena Kazlova

W dniach 2 – 13 sierpnia 2021 roku gośćmi rezydencji pisarskiej w Fundacji Genshagen byli autorka Maria Martysiewicz i autor Uładzimir Łobač z Białorusi. Przez dziesięć dni pracowali nad swoimi tekstami literackimi. Wzięli także udział w dyskusji online, podczas której rozmawiali o swojej aktualnej twórczości oraz o literaturze na Białorusi. 

Maria Martysiewicz, urodzona w 1982 roku, jest białoruską poetką, pisarką i tłumaczką literatury z języków czeskiego, angielskiego, polskiego i ukraińskiego. Współorganizuje różne projekty kulturalne oraz wydarzenia literackie. Od 2017 roku prowadzi niezależny cykl wydawniczy Amerykanka. Od 2019 roku jest trzecią wiceprezydent białoruskiego PEN-Klubu. Opublikowała cztery książki „Cmoki latuć na nierast: ese ŭ vieršach i prozie” 2008, „Ambasada: vieršy svaje i čužyja” 2011, „Sarmatyja”  2018 i „Jak pazbycca Mamatuta” 2020. W 2019 roku otrzymała dwie nagrody literackie z książkę „Sarmatyja”. Autorka mieszka w Mińsku.

Uładzimir Łobač [Uładzimir Łobach], urodzony w 1972 roku w Nowopołocku na Białorusi jest białoruskim etnografem, antropologiem, doktorem historii i poetą. Od 1995 roku kieruje polowymi badaniami etnograficznymi na północy Białorusi. Jest autorem pięciu naukowych książek o etnosemiotyce, mitologii krajobrazu, historycznych krajobrazach kulturalnych, sakrum kulturalnym, medycynie ludowej i etnicznych stereotypach. Ponadto jest autorem tomu poezji „ULASLOVY” (2011). W latach 1994 – 2021 pracował na Państwowym Uniwersytecie w Połocku, z którego został zwolniony w kwietniu 2021 roku z powodów politycznych. Łobač mieszka w Połocku.

Dyskusja została nagrana i opublikowana na stronie internetowej Fundacji Genshagen (patrz poniżej) oraz naszej instytucji partnerskiej, Fundacji Pogranicze w Sejnach (Polska). Stypendyści udali się następnie do Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie (Polska), gdzie również wzięli udział w dyskusjach i debatach. 

Partnerzy: Fundacja Pogranicze w Sejnach, Literarisches Colloquium Berlin
Instytucje finansujące: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Kontakt: Charlotte Stolz
 

osoba do kontaktu

Charlotte Stolz

Telefon

+49-3378-8059-59