Weimar Plus Sympozjum

Enlarging the Union, consolidating democracy – which priorities, which tools?

Sympozjum w Pałacu Genshagen poświęcone było kwestii transformacji w kierunku demokracji i praworządności w państwach kandydujących do UE oraz wkładowi, jaki mogą wnieść w tym procesie UE i państwa Trójkąta Weimarskiego.
[Translate to Polnisch:]

©Stiftung Genshagen | René Arnold

godzina

23 maja - 24 maja 2024

Kwestia rozszerzenia UE wróciła na agendę polityczną w Brukseli i w Trójkącie Weimarskim. W kontekście inwazji Rosji na Ukrainę rychłe przystąpienie do UE krajów kandydujących z Europy Wschodniej i Bałkanów Zachodnich wydaje się geostrategiczną koniecznością. Jednocześnie Francji, Niemcom i wielu innym państwom członkowskim zależy na zachowaniu demokratyczno-prawnego rdzenia Unii i wzmocnieniu jej zdolności do działania, również w przypadku przyjęcia kolejnych państw. Kluczem do pogodzenia tych celów jest substancjalna transformacja polityczna i gospodarcza krajów kandydujących w rozumieniu kryteriów kopenhaskich.

Sympozjum zgromadziło naukowców i decydentów politycznych, którzy przeanalizowali, jak przebiega transformacja w kierunku demokracji i praworządności w krajach kandydujących oraz jaki wkład mogą wnieść UE i Trójkąt Weimarski. Uczestnicy wymieniali się wynikami badań i praktycznymi doświadczeniami, podsumowując obecne strategie polityczne i formułując wytyczne dla przyszłych działań.

Partnerzy: Austriacko-Francuskie Centrum Zbliżenia w Europie (ÖFZ)

Instytucje finansujące: Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

osoba do kontaktu

Theresia Töglhofer

Telefon

+49-3378-8059-17