Weimar Plus Sympozjum

Enlarging the Union, consolidating democracy – which priorities, which tools?

Sympozjum w Pałacu Genshagen poświęcone jest kwestii transformacji w kierunku demokracji i praworządności w państwach kandydujących do UE oraz jaki wkład mogą wnieść tutaj UE i państwa Trójkąta Weimarskiego.

©Stiftung Genshagen | René Arnold

godzina

23 maja - 24 maja 2024

Kwestia rozszerzenia UE wróciła na agendę polityczną w Brukseli i w Trójkącie Weimarskim. W kontekście inwazji Rosji na Ukrainę rychłe przystąpienie do UE krajów kandydujących z Europy Wschodniej i Bałkanów Zachodnich wydaje się geostrategiczną koniecznością. Jednocześnie Francji, Niemcom i wielu innym państwom członkowskim zależy na zachowaniu demokratyczno-prawnego rdzenia Unii i wzmocnieniu jej zdolności do działania, również w przypadku przyjęcia kolejnych państw. Kluczem do pogodzenia tych celów jest substancjalna transformacja polityczna i gospodarcza krajów kandydujących w rozumieniu kryteriów kopenhaskich.

Sympozjum w Pałacu Genshagen zgromadzi naukowców i działaczy, którzy przeanalizują, jak przebiega transformacja w kierunku demokracji i praworządności w krajach kandydujących oraz jaki wkład mogą wnieść tutaj UE i Trójkąt Weimarski. Uczestnicy wymienią się wynikami badań i praktycznymi doświadczeniami, podsumują obecne strategie polityczne i sformułują wytyczne dla działań w przyszłości.

Partner: Austriacko-Francuskie Centrum Zbliżenia w Europie (ÖFZ)

Instytucja wspierająca: Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Förderer: Auswärtiges Amt

osoba do kontaktu

Theresia Töglhofer

Telefon

+49-3378-8059-17