Kongres Idei TRAFO – o kulturze, codzienności i politce na obszarach wiejskich

Dom kultury – Maison de la Culture – Kulturhaus Blok tematyczny podczas Kongresu Idei

Wspólnie z programem „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel”, inicjatywą Niemieckiej Federalnej Fundacji Kultury, Fundacja Genshagen opracowała blok tematyczny „Dom Kultury - Maison de la Culture – Kulturhaus”, który został zaprezentowany podczas Kongresu Idei TRAFO odbywającego się w dniach 27-29 września 2023 r. w Wirkbau w Chemnitz.

[Translate to Polnisch:] Kulturhaus „Stadt Schmölln“, Ausschnitt, Ansichtskarte, 1984, Museum Burg Posterstein |

blog.burg-posterstein.de/2022/07/07/eine-lokalgeschichtliche-ausstellung-mit-reger-besucherbeteiligung-resuemee-zur-ausstellung-damals-in-der-esse/

 

godzina

28 września 2023

Jaką rolę odgrywają domy kultury na obszarach wiejskich? Jak są zorganizowane, jakie wyzwania przed nimi stoją i jaką uosabiają utopię? Aspekty te omawiane były podczas bloku tematycznego, którego kuratorkami były Julia Effinger i Magdalena Nizioł, koordynatorki projektów Fundacji Genshagen.
Po przedstawieniu na wstępie krótkiego zarysu historii domów kultury w Niemczech, Francji i Polsce prelegenci uczestniczący w spotkaniu dyskutowali o roli domów kultury dziś. Birgit Mandel, profesor mediacji kulturalnej i zarządzania kulturą w Instytucie Polityki Kulturalnej na Uniwersytecie w Hildesheim, porównała domy kultury (Kulturhäuser) w NRD z centrami społeczno-kulturalnymi w RFN. Régine Montoya, dyrektor francuskiej sceny narodowej Scène nationale 61 i Tomasz Hanaj, dyrektor polskiego domu kultury w Piotrowicach, zaprezentowali swoje instytucje. Rozmawiano o roli artystów, podkreślano znaczenie wolontariatu i włączanie tradycji, a także poruszano koncepcję tzw. „trzecich miejsc”.
Z tej porównawczej trójstronnej perspektywy wynika, że dzięki wymianie kulturalnej, jaka miała miejsce podczas Kongresu Idei TRAFO, mogą narodzić się cenne inspiracje dla zorientowanych na uczestnictwo i partycypację ośrodków kultury na obszarach wiejskich.

Kongres Idei TRAFO – o kulturze, codzienności i politce na obszarach wiejskich
Wywiad po niemiecku w newsletter „Zwischen Sehnsuchtsort, Utopie und gelebter Praxis“

Partnerzy: „TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel”. Inicjatywa Federalnej Fundacji Kultury

Dokumentacja wideo: prezentacja Krzysztof Hanaj, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach
  • By clicking on it, they establish a connection to the servers of the service YouTube and the video is played. Data protection information on this in our privacy policy.

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49