Impulsy dla przyszłości Europy - Polsko-Niemiecki Dialog Młodzieży

[Translate to Polnisch:]

Foto © Stiftung Genshagen

godzina

23 marca 2022

W dniu 23 marca 2022 r. 20 młodych ludzi z Niemiec i Polski wymieniło swoje obawy i wizje dotyczące Europy w ramach dialogu młodzieży pod hasłem "Impulsy dla przyszłości Europy". Wydarzenie online zostało zorganizowane przez Fundację Genshagen we współpracy z Instytutem Kultury we Wrocławiu i wsparte finansowo przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem dialogu było przezwyciężenie panującego obecnie często braku porozumienia między Niemcami a Polską poprzez bezpośrednią wymianę między młodymi Europejczykami z obu krajów oraz stworzenie podstaw dla nowej polsko-niemieckiej agendy dla Europy poprzez określenie wspólnych wyzwań i priorytetów.

W trakcie spotkania wyłoniły się trzy główne obszary problemowe: rola Europy w świecie w kontekście rosyjskiej wojny napastniczej na Ukrainie, zmiany klimatyczne oraz kwestia (nie)sprawiedliwości społecznej w Europie. Dla młodych studentów ważne były również kwestie demokracji, migracji, nacjonalizmu, dyskryminacji i możliwości uczestnictwa młodzieży. Ponad granicami młodzi Europejczycy z obu krajów pragną silnej, niezależnej i solidarnej Europy, która będzie pewnie bronić swoich zasad i wartości zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Polska i Niemcy ponoszą w tym względzie szczególną odpowiedzialność. Polsko-Niemiecki Dialog Młodzieży odbył się w ramach trwającej właśnie Konferencji UE w sprawie przyszłości Europy.

Partnerzy: Wrocławski Instytut Kultury

Instytucje finansujące: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

osoba do kontaktu

Stephen Bastos

Telefon

+49-3378-8059-50