Niemiecko-francuskie sympozjum eksperckie

Wczesnodziecięca edukacja kulturalna i partycypacja: Quelle place aux enfants? Gdzie jest miejsce dla dzieci?

Zacieśnienie europejskiej wymiany w dziedzinie wczesnodziecięcej edukacji kulturalnej poprzez dialog, tworzenie sieci, transfer praktyki i wiedzy oraz wspieranie nawiązywania partnerstw transgranicznych to cele francusko-niemieckiego sympozjum, w którym wzięło udział około 50 uczestników w Pałacu Genshagen.

© Stiftung Genshagen

godzina

2 marca - 3 marca 2023

miejsce

Pałac Genshagen

Około 50 ekspertek i ekspertów, specjalistek i specjalistów z obszarów kultury, sztuki, edukacji, badań i administracji spotkało się, by dyskutować o wczesnodziecięcej edukacji kulturalnej. W różnych formach przedstawiano i omówiano sposoby partycypacji w edukacji kulturalnej, szczególnie podkreślając znaczenie uczestnictwa bardzo małych dzieci. Taka wieloperspektywiczna wymiana europejska mająca na celu wspieranie najmłodszych jest szczególnie ważna teraz, gdy prawa i potrzeby dzieci były często zaniedbywane podczas pandemii Coronavirusa, a nierówności społeczne w edukacji pogłębiły się w całej Europie.

A przecież wszystkie dzieci mają równe prawo do kultury, co wynika z Konwencji Praw Dziecka ONZ. Edukacja kulturalna i sztuka otwierają przed dziećmi przestrzenie różnorakich możliwości i mogą być polem do uczenia się demokracji nawet dla najmłodszych, jeśli uczestnictwo i prawa dziecka traktowane są poważnie.

Konferencja była kontynuacją internetowego cyklu wydarzeń zainicjowanych przez Fundację Genshagen, ogólnokrajową Sieć Wczesnodziecięcej Edukacji Kulturalnej oraz francuskie Ministerstwo Kultury w 2021 roku. Uczestniczyli w niej przede wszystkim eksperci i specjaliści z Niemiec i Francji, a także ze Szwajcarii i Austrii.

Partnerzy: Sieć Wczesnodziecięca Edukacja Kulturalna; Francuskie Ministerstwo Kultury

Instytucje finansujące: Francusko-Niemiecka Wymiana Młodzieży/ Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), Francuskie Ministerstwo Kultury/ Ministère français de la Culture, Fundacja Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.

Program

Wczesnodziecięca edukacja kulturalna i partycypacja: Quelle place aux enfants? Gdzie jest miejsce dla dzieci?