Kultura na obszarach wiejskich – spotkania zawiązanej w 2022 roku polsko-francusko-niemieckiej grupy roboczej

Powołana w 2022 roku z inicjatywy Fundacji Genshagen polsko-francusko-niemiecka grupa robocza do spraw kultury na obszarach wiejskich, kontynuowała w 2023 roku swoją pracę. Wynikiem obrad grupy jest opublikowane we wrześniu 2023 roku stanowisko zawierające wypracowane przez nią rekomendacje.

godzina

8 lutego 2023

miejsce

Online

Społeczne procesy transformacji i wywoływane przez nie zmiany strukturalne pociągają za sobą w wielu regionach wiejskich przemiany socjalne i gospodarcze. Ma to wpływ na wszystkie obszary życia społecznego. Nie ma prostych rozwiązań ani strategii. Jak Francja i Polska radzą sobie z tymi procesami transformacji? Jaką rolę może odegrać kultura w utrzymaniu spójności społecznej i jak poradzić sobie z rosnącą przepaścią między miastem i wsią?

We wrześniu 2022 roku z inicjatywy Fundacji Genshagen ukonstytuowała się polsko-francusko niemiecka grupa robocza, w ramach której koncentrowano się na pytaniach, jak kultura może przyczyniać się do wspierania obszarów wiejskich i jakie są możliwości umacniania statusu kultury na tychże obszarach. Analizowano przy tym istniejące już metody i modele działania. Dzięki wymianie pomiędzy krajami sąsiednimi zebrano sugestie i rekomendacje, które zawarte są we wspólnie wypracowanym stanowisku grupy „Wzmacnianie kultury na obszarach wiejskich”.

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49