Kultura na obszarach wiejskich – spotkania zawiązanej w 2022 roku polsko-francusko-niemieckiej grupy roboczej

Polsko-francusko-niemiecka grupa robocza, która ukonstytuowała się w 2022 z inicjatywy Fundacji Genshagen i zajmuje się tematem kultury na obszarach wiejskich, kontynuuje swoją pracę.

godzina

8. lutego 2023

miejsce

Online

Społeczne procesy transformacji i wywoływane przez nie zmiany strukturalne pociągają za sobą w wielu regionach wiejskich zmiany socjalne i gospodarcze. Ma to wpływ na wszystkie obszary życia społecznego. Nie ma prostych rozwiązań ani strategii. Jak Francja i Polska radzą sobie z tymi procesami transformacji? Jaką rolę może odegrać kultura w utrzymaniu spójności społecznej i jak poradzić sobie z rosnącą przepaścią między miastem i wsią?

We wrześniu 2022 roku z inicjatywy Fundacji Genshagen ukonstytuowała się polsko-francusko niemiecka grupa robocza, w ramach której stawiane są pytania, jak kultura może przyczynić się do wspierania obszarów wiejskich i jakie są możliwości umacniania statusu kultury na tychże obszarach. Analizowane będą istniejące już metody i modele. Dzięki wymianie pomiędzy krajami sąsiednimi o sposobach radzenia sobie z tym zagadnieniem mogą pojawić się nowe impulsy i pomysły a grupa może doprowadzić do wypracowania wspólnych rekomendacji.

osoba do kontaktu

Julia Effinger

Telefon

+49-3378-8059-13

osoba do kontaktu

Magdalena Nizioł

Telefon

+49-3378-8059-49