Warsztaty współpracy transgranicznej – Polska, Niemcy, Francja

W kontekście warsztatu „Współpraca transgraniczna - Niemcy, Francja, Polska", który odbędzie się w grudniu 2020 r. zapytaliśmy trzech ekspertów: Jaki wkład może mieć współpraca transgraniczna w radzeniu sobie ze skutkami pandemii korony?

Transgraniczna współpraca regionalna należy do szczególnie istotnych obszarów polityki europejskiej. Przez wiele dziesięcioleci Niemcy i Francja zdobywały na tym polu cenne doświadczenia, które teraz posłużyć mogą jako wszechstronne punkty odniesień we współpracy transgranicznej między Polską a Niemcami. Dla Brandenburgii współpraca z Polską na poziomie regionalnym określona jest w konstytucji i stanowi główny przedmiot zainteresowania polityki krajowej. Jakie są kluczowe wyzwania dla tej współpracy? Jakie nowe obszary należy jeszcze zainicjować? Jak można lepiej wykorzystać dostępny „zestaw instrumentów” współpracy transgranicznej?

Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, warto przyjrzeć się doświadczeniom niemiecko-francuskim. W ramach dwudniowych warsztatów trójstronnych z udziałem ekspertów i praktyków z Polski, Niemiec i Francji omówione zostaną główne wyzwania współpracy transgranicznej, co stanowić będzie również okazję do aktywnej wymiany doświadczeń.

Jaki wkład może mieć współpraca transgraniczna w radzeniu sobie ze skutkami pandemii korony?