Polsko-niemieckie spotkanie poświęcone rozwijaniu sieci kooperacji „Przestrzeń dla Kultury – Raum für Kultur “

Podczas polsko-niemieckiego wydarzenia poświęconego rozwijaniu sieci kooperacji "Przestrzeń dla Kultury - Raum für Kultur", które odbyło się 22 października 2019 r., spotkało się łącznie około 70 osób zaangażowanych w funkcjonowanie sieci oraz ekspertów i decydentów z Polski i Niemiec w celu omówienia roli kultury w polsko-niemieckiej przestrzeni wzajemnych powiązań i przedyskutowania konkretnych przykładów w tym zakresie. Spotkanie to zorganizowane zostało przez Fundację Genshagen we współpracy z rządem Kraju Związkowego Brandenburgia.

Foto: © Stiftung Genshagen | René Arnold

godzina

22 października 2019

Polsko-niemieckie wydarzenie poświęcone rozwijaniu sieci kooperacji "Przestrzeń dla Kultury - Raum für Kultur", które odbyło się 22 października 2019 r., zgromadziło osoby zaangażowane w funkcjonowanie sieci oraz ekspertów i decydentów z Polski i Niemiec. Omówiono rolę kultury w polsko-niemieckiej przestrzeni wzajemnych powiązań i poddano ją pod dyskusję w oparciu o konkretne przykłady. Spotkanie to zorganizowane zostało przez Fundację Genshagen we współpracy z rządem Kraju Związkowego Brandenburgia. Zaprezentowano ideę polsko-niemieckiej przestrzeni wzajemnych powiązań, ukazując ją z różnych perspektyw.

Krzysztof Czyżewski, autor i członek-założyciel ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach, położonych niedaleko granicy polsko-litewskiej, podkreślił, że w regionach wiejskich i małych ośrodkach możliwe jest kształtowanie współistnienia kultur, niezależnie od przynależności etnicznej, narodowej lub religijnej mieszkańców. Ważne jest przy tym, aby czuć się odpowiedzialnym za wszystkie kultury w danym regionie, uwzględniać je i integrować. Jego zdaniem wymaga to jednak czasu. Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, scharakteryzował przestrzeń wzajemnych powiązań między Polską i Niemcami jako obszar między metropoliami a regionami.

Argumentował, że granice można przezwyciężyć, koncentrując się na wzajemnych powiązaniach i na tym, co wspólne. Sekretarz stanu Thomas Kralinski stwierdził, że to właśnie kultura daje możliwość budowania relacji między ludźmi i zmiany perspektyw. W grupach roboczych omawiano różne tematy dotyczące współpracy polsko-niemieckiej. Obejmowały one tworzenie projektów i możliwości ich finansowania, współpracę międzykulturową oraz kwestię, w jaki sposób skutecznie zbudować sieć kooperacji, uwzględniając również media społecznościowe.

Ponadto zaprezentowano projekty "Nowych Zleceniodawców" oraz polsko-niemiecką publikację pt. "Potencjał dobrego sąsiedztwa - Edukacja Kulturalna w Polsce i w Niemczech". W swoim słowie końcowym Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarność w Gdańsku, podkreślił znaczenie tego spotkania. Stwierdził, że kultura - obok ekologii - jest obszarem, który jest niedoceniany, a który decyduje o naszej przyszłości. Zadaniem naszych czasów i zadaniem kultury nie jest odrzucanie, lecz wychodzenie na spotkanie tego, co "inne".

Partner: Kraj Związkowy Brandenburgia i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Instytucja finansująca: Kraj Związkowy Brandenburgia 

osoba do kontaktu

Charlotte Stolz

Telefon

+49-3378-8059-59