Kultura w czasach koronawirusa. Relacje z Niemiec, Francji i Polski.

Publikacją online „Kultura w czasach koronawirusa. Relacje z Niemiec, Francji i Polski”, Fundacja Genshagen chciałaby przyczynić się do tego, że również podczas trwania pandemii Covid-19 przedstawiciele środowisk kultury w Europie prowadzą dialog i wymieniają się informacjami.

Skutki pandemii Covid-19 i działania podejmowane w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa w szczególny sposób dotykają cały sektor kultury i branżę kreatywną. W wyniku pandemii w bardzo znacznym stopniu ucierpiała również wymiana międzynarodowa. Dla Fundacji Genshagen szczególne ważne jest to, aby osoby zaangażowane w sprawy kultury w Europie (a zwłaszcza w Polsce, Niemczech i Francji) nadal pozostawały w kontakcie ze sobą i orientowały się w sytuacji panującej u każdej ze stron.

Ze względu na to w ramach krótkiej publikacji online przeprowadziliśmy wywiady z trzema osobistościami działającym w obszarze kultury z Polski, Niemiec i Francji, aby móc przybliżyć Państwu sytuację kultury w każdym z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego. Cieszymy się, że dr Skadi Jennicke, wiceprezydent i dyrektor Departamentu Kultury Miasta Lipska, Sylvie Hamard, dyrektor festiwalu Perspectives i kierownik produkcji Château de Versailles Spectacles, oraz Jarosław Fret, dyrektor Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, poświęcili swój czas, aby odpowiedzieć na nasze pytania.

Wywiady powstały w połowie sierpnia 2020 r., a następnie zostały przetłumaczone. Nie odzwierciedlają zatem całkiem aktualnego stanu rzeczy, ponieważ w ostatnich tygodniach sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu. Nastąpiło to, czego obawiali się nasi rozmówcy: drugie, jesienne zamrożenie gospodarki i życia społecznego, które szczególnie mocno uderzy w kulturę. Nawet jeśli teksty przedstawiają uchwycenie stanu na dany moment w okresie późnego lata, to mimo wszystko dają wgląd w określoną sytuację, w poszukiwanie możliwych rozwiązań oraz odzwierciedlają sytuację, z którą ponownie będziemy musieli się zmierzyć w ciągu najbliższych miesięcy. Po obecnym zamrożeniu gospodarki i życia społecznego podobnie jak wiosną pojawi się pytanie, w jakich warunkach kultura może wznowić działalność.

Listopad 2020 r.