Weimar Plus Working Discussion

Co powinna osiągnąć Europejska Wspólnota Polityczna? Perspektywy z Paryża, Berlina, Warszawy i Wiednia

Do dyskusji w formacie „Weimar Plus” zaproszono decydentów i ekspertów w celu umożliwienia im wymiany poglądów na temat przyszłości Europejskiej Wspólnoty Politycznej. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Niemiec, Francji, Polski i Austrii.

godzina

30 marca 2023

W czerwcu 2023 r. przedstawiciele ponad 40 państw uczestniczących w Europejskiej Wspólnocie Politycznej (EWP) <s class="msoDel">zbierze </s>się na drugim spotkaniu w Kiszyniowie. W dalszym ciągu wiele pytań  dotyczących konkretnej formy EWP pozostaje otwartych: jaki problem dokładnie chce rozwiązać i jakie projekty powinna realizować? Jak odnosi się ona do polityki rozszerzenia UE? I jaką rolę powinny w EWP odgrywać UE i kraje Trójkąta Weimarskiego?

W trakcie wydarzenia online zatytułowanego „Co powinna osiągnąć Europejska Wspólnota Polityczna?” decydenci i eksperci dyskutowali na temat wartości dodanej, formatu i konkretnych intencji EWP. Hugues Moret, specjalny przedstawiciel ds. Europejskiej Wspólnoty Politycznej we francuskim Ministerstwie Europy i Spraw Zagranicznych, Agnieszka Cianciara, profesor nadzwyczajny w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Stefan Lehne, Senior Fellow w Carnegie Europe, Barbara Lippert, dyrektor ds. badań w Fundacji Wissenschaft und Politik (SWP) oraz Lukáš Macek, dyrektor Centre Grande Europe i pracownik naukowy Instytutu Jacques'a Delorsa, przedstawili uwagi i komentarze z perspektywy austriackiej, francuskiej, niemieckiej i polskiej.

Podsumowanie konferencji

Partner: Austriacko-Francuskie Centrum Zbliżenia w Europie (ÖFZ)

Sponsor: Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Program

Co powinna osiągnąć Europejska Wspólnota Polityczna? Spojrzenia z

osoba do kontaktu

Theresia Töglhofer

Telefon

+49-3378-8059-17