Publikacje

 • Genshagener Papiere N° 7

  Nowy początek polityki bezpieczeństwa pomiędzy Rosją a UE? Trójkąt Weimarski, Rosja i wschodni sąsiedzi UE
  July 2010

  Niniejsza publikacja jest owocem konferencji: „UE-NATO-Rosja: dawni konkurenci na drodze do globalnego partnerstwa w zakresie polityki bezpieczeństwa". Konferencja została zorganizowana jesienią 2010 roku w Warszawie przez Fundację Genshagen oraz Fundację im. Friedricha Eberta we współpracy z Demos Europa w ramach projektu „Sieć współpracy Trójkąta Weimarskiego - europejskie rozmowy eksperckie“.

 • Genshagener Papier N° 2

  Niemcy i Francja w powstającym globalnym społeczeństwie
  March 2010

  Zarówno w Niemczech, jak i we Francji coraz wyraźniej mówi się o potrzebie nowego początku w stosunkach dwustronnych. Stosunki niemiecko-francuskie nadal charakteryzuje infrastruktura wywodząca się z czasów pojednania między tymi krajami, co jest anachronizmem w dobie globalizacji gospodarki światowej i towarzyszącej jej „fragmentacji” na płaszczyźnie społecznej i regionalnej.

 • Genshagener Papier N° 1

  Nowa agenda stosunków francusko-niemieckich
  January 2010

  Pierwszy numer publikacji z serii Genshagener Papiere ukazał się bezpośrednio przed niemiecko-francuskim posiedzeniem Rady Ministrów, które było pierwszym posiedzeniem od momentu wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego i prezentuje rekomendacje polityczne dla odnowy stosunków niemiecko-francuskich w Europie autorstwa ekspertów z obydwu krajów.